CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP BẠN

Tên miền việt nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm  

.vn

350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 480.000 VNĐ (600.000 VNĐ) Đăng ký

.com.vn .net.vn .biz.vn

350.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 350.000 VNĐ (480.000 VNĐ) Đăng ký

.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính

200.000 VNĐ (450.000 VNĐ) 200.000 VNĐ (480.000 VNĐ) Đăng ký
Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm  

.com .net .us

miễn phí 245.000 VNĐ (250.000 VNĐ) Đăng ký

.org .info .biz

miễn phí 265.000 VNĐ (270.000 VNĐ) Đăng ký

.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in

miễn phí 235.000 VNĐ (240.000 VNĐ) Đăng ký

.cc

miễn phí 755.000 VNĐ (760.000 VNĐ) Đăng ký

.ws

miễn phí 265.000 VNĐ (270.000 VNĐ) Đăng ký

.tv

miễn phí 885.000 VNĐ (890.000 VNĐ) Đăng ký

.mobi

miễn phí 445.000 VNĐ (450.000 VNĐ) Đăng ký

.eu
(không được phép transfer)

miễn phí 310.000 VNĐ Đăng ký

.asia

miễn phí 395.000 VNĐ (400.000 VNĐ) Đăng ký

.me

miễn phí 605.000 VNĐ (610.000 VNĐ) Đăng ký

.tel

miễn phí 335.000 VNĐ (340.000 VNĐ) Đăng ký

.co

miễn phí 775.000 VNĐ (780.000 VNĐ) Đăng ký

.com.co .net.co .nom.co

miễn phí 445.000 VNĐ (450.000 VNĐ) Đăng ký

.in

miễn phí 465.000 VNĐ (470.000 VNĐ) Đăng ký

.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk

miễn phí 355.000 VNĐ (360.000 VNĐ) Đăng ký

.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw

miễn phí 795.000 VNĐ (800.000 VNĐ) Đăng ký

.tw

miễn phí 928.000 VNĐ (933.000 VNĐ) Đăng ký

.name

miễn phí 265.000 VNĐ (270.000 VNĐ) Đăng ký

.jp

miễn phí 2.290.000 VNĐ Đăng ký

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT đối với tên miền quốc tế và 0% đối với tên miền Việt Nam.

Loading...