CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP BẠN

Dịch vụ cộng thêm Mô tả Giá Đặt mua
Restore Data 200.000vnd/01 lần
Bổ sung CSDL 50,000VND/ 01 Database
Sao lưu hàng ngày 250.000 VNĐ/ tháng
Bổ sung dung lượng 100MB 20.000 VNĐ/ tháng
Bổ sung lưu lượng 5G 30.000 VNĐ/ tháng
Bổ sung Mailbox 3 mailbox 30.000 VNĐ/ tháng
Sao lưu hàng tuần Sao lưu tại Local host 0 VNĐ/ tháng
  Đặt mua
Loading...