CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ GIÚP BẠN

Tên máy chủ đã chọn:
Thanh toán tháng
Thêm Ram Cài đặt Số lượng Đơn giá add
4GB RAM ECC 0 VNĐ 100.000 VNĐ
Thêm ổ cứng Cài đặt Số lượng Đơn giá add
HDD 500GB SATA 0 VNĐ 250.000 VNĐ
HDD 1T SATA 0 VNĐ 300.000 VNĐ
HDD 240 GB SSD 0 VNĐ 300.000 VNĐ
HDD 480GB SSD 0 VNĐ 500.000 VNĐ
Vui lòng click vào tên ổ cứng để chọn loại ổ cứng khác
Thêm Băng thông trong nước Cài đặt Số lượng Đơn giá add
100Mpbs 0 VNĐ 100.000 VNĐ
Thêm Băng thông quốc tế Cài đặt Số lượng Đơn giá add
1Mpbs 0 VNĐ 100.000 VNĐ
Dịch vụ quản trị websever Cài đặt Số lượng Đơn giá add
Pro 0 VNĐ 1.200.000 VNĐ
Basic 0 VNĐ 300.000 VNĐ
Vui lòng click vào tên dịch vụ quản trị để chọn dịch vụ quản trị khác
Thêm IP Cài đặt Số lượng Đơn giá add
1 IP 0 VNĐ 100.000 VNĐ
Thêm Ổ cắm mạng + 1 IP Cài đặt Số lượng Đơn giá add
Ổ căm mạng 0 VNĐ 100.000 VNĐ
Loading...